Haren-Eelde

Algemene ledenvergadering op donderdag 16 februari 2023

Algemene Ledenvergadering Groei & Bloei afd. Haren/Eelde te houden op donderdag 16 februari 2023

in ‘t Loughoes, Kosterijweg 2, 9761 GE in Eelde.

Aanvang: 19.30 uur.

 

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Sociaal jaarverslag 2022 (klik hier voor het Sociaal jaarverslag)

4. Financieel verslag 2022 (Tijdens de vergadering ligt deze ter inzage.)

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming nieuwe kascommissie

7. Samenstelling bestuur

Het bestuur wil Marion Krom graag voordragen als bestuurslid. Ze heeft al geholpen bij onze activiteiten en is een waardevolle aanvulling gebleken.

8. Activiteiten van de afdeling

9. Rayon

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden.

Niet-leden zijn uiteraard van harte welkom bij de lezing na de vergadering: Domies Tuin. Meer informatie over de lezing leest u hier.