Haren-Eelde

Algemene ledenvergadering op donderdag 20 februari 2020

Op donderdag 20 februari 2020 vindt de Algemene ledenvergadering plaats.

De vergadering is gratis maar alleen toegankelijk voor leden.

Agenda:

1.Opening door de voorzitter
2.Verslag van de Alg. Ledenvergadering gehouden op 20 februari 2019
3.Mededelingen en ingekomen stukken
4.Sociaal jaarverslag 2019
5.Financieel jaarverslag 2019 (tijdens de vergadering ter inzage)
6.Verslag kascommissie
7.Benoeming nieuwe kascommissie
8.Samenstelling bestuur;   – Gretia Wehmhof, de penningmeester treedt af. Bij het sturen van de vergaderstukken, had zich nog niemand aangemeld als haar opvolgster/opvolger--
9.Activiteiten van de afdeling
10.Hetgeen verder ter tafel komt
11.Rayon (alle afdelingen in de provincie Groningen)
12.Landelijk nieuws
13.Rondvraag
14.Sluiting

 

De vergadering begint om 19.30 uur met aansluitend de lezing van de heer Wiecher Huisman: Bijzondere planten, bomen en heesters. Deze start rond 20.00 uur en hierbij zijn natuurlijk ook niet-leden van harte welkom!

Sociaal Jaarverslag 2019

Verslag van de alg. ledenvergadering op 20 februari 2019

 

Datum:  donderdag 20 februari 2020
Plaats:  't Loughoes, Kosterijweg 2, 9761 GE Eelde
Tijd:  19.30 uur
Toegang:  gratis; alleen voor leden toegankelijk