Haren-Eelde

Extra informatie cursussen bloemschikken najaar 2021

Les 1:  Nazomeren

Opmaak steekschuimkrans (beginners)

Krans (mag op steekschuim of…)  (gevorderdengroep

Tijdens deze les gaan we op verschillende niveaus werken. De beginners beginnen met het opmaken van een steekschuimkrans. Tijdens deze eerste les zullen we dan ook iets vertellen over de basisbeginselen van het bloemschikken. Op deze manier leert u iets over steek technieken en vormgeving.

Bij de gevorderden gaan we ook met het thema kransen werken! U maakt een krans van nazomer materiaal. Dit mag op steekschuim maar kan ook op een andere manier uitgewerkt worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan een ring of takken… Bij deze groep letten we naast de techniek ook meer op vormgeving en structuur/textuur.

 

Les 2:  Hoorn des overvloeds

Deze les werken we met het thema herfst, deze is vaak overvloedig met zaden, bessen en bladmaterialen. Deze overvloed van materialen wordt verbeeld door een hoorn waar alle materialen uit ’stromen’. De hoorn mag door u zelf vervaardigd worden of eventueel alternatief uitgevoerd worden. Hier mag u creatief mee omgaan. De herfst is een geweldige periode waarin materialen overvloedig voorhanden zijn. Laat u inspireren door deze overvloed…

 

Les 3: De bal is rond -- Vormen

Deze les werken we met vormen, deze kunnen zowel open als gesloten worden uitgevoerd. Hierbij is te denken aan de primaire vormen: vierkant, bol, pyramide, cirkel of bijvoorbeeld rechthoek. Deze vormen kunnen zowel twee- als driedimensionaal uitgewerkt worden. De technieken die bij deze opdracht gebruikt zouden kunnen worden zijn bijvoorbeeld plakken, stapelen, rijgen, buigen, vormen…

Graag leggen we in deze les de nadruk voor jullie op de vormgeving en het experimenteel verwerken van de materialen. Ik daag u graag uit!

 

Les 4 Sterrenstof -- Kerstwerk

We lopen bij deze les richting kerst, we gaan dan ook werken in deze sfeer. We hebben het thema ‘Sterrenstof’ gekozen. Laat u dan ook uitdagen om iets met dit thema te doen. Deze les is dus erg vrij qua ontwerp en techniek.