Haren-Eelde

Lezing op 29 februari 2024 door Jasper Helmantel over Biodiversiteit.

Meteen na de Algemene Ledenvergadering, welke van 19.30 - 20.00 uur wordt gehouden, zal Jasper Helmantel een presentatie verzorgen. Deze presentatie is ook toegankelijk voor niet-leden.

Jasper Helmantel, eigenaar van Cruydt-Hoeck, kwekerij van wildebloemenzaden en inheemse planten, zal in zijn lezing uitgebreid ingaan op het actuele thema biodiversiteit. Wilde bloemen, bijen, vlinders en vogels verdwijnen uit ons landschap. Jasper vertelt op inspirerende wijze over het belang van het terugbrengen van natuurlijke vegetaties met inheemse wilde bloemen.

In de natuur hangt alles met elkaar samen, de rol van wilde planten in onze ecosystemen laat dat goed zien: de aanwezige insecten in ons land zijn goed afgestemd op de inheemse planten die hier van nature groeien.

Jasper Helmantel: “Het is onze missie om u te helpen meer biodiversiteit te creëren. Door uw leefomgeving actief in te richten met wilde bloemen draagt u bij aan het herstel van de biodiversiteit en dus aan de leefomstandigheden van wilde bijen, vlinders en vogels. Op alle plekken waar iets kan groeien, een wegberm, een (kantoor)tuin of een schoolplein, kan de soortenrijkdom worden verhoogd. Denk daarbij aan inheemse bloemenweides, inheemse bomen, struiken en planten in waterpoelen.”

 

Datum:donderdag 29 februari 2024
Tijd:20.00 uur, meteen na de Alg. Ledenvergadering
Locatie:  't Loughoes, Kosterijweg 2, 9761 GE Eelde
Kosten:Leden Groei &Bloei gratis; niet-leden € 5,00