Haren-Eelde

Sociaal jaarverslag over 2019 Groei & Bloei afd. Haren/Eelde

365/366 dagen per jaar is het tuinweer. Iedereen en elke plant profiteert van bepaalde situaties. Natuurlijk zijn er tuin-enthousiasten die bij regen toch hun jas aantrekken en gaan tuinieren, terwijl anderen met een kopje thee/koffie voor het raam staan en bedenken wat zij, bij beter weer, zouden kunnen doen in hun tuin. Of ze genieten van het mooie uitzicht op hun tuin en……. genieten van de mooie artikelen in Groei & Bloei.

In de zomer van 2019 profiteerden vooral de planten die erg van zon(newarmte) en droog weer hielden. Zij hadden de zomer van hun leven. Voor coniferen daarentegen was het een trieste boel. Bij veel mensen moesten deze uit de tuinen worden verwijderd omdat ze de droogte niet hadden overleefd.

Een fijn tijdverblijf voor onze leden is het bijwonen van de lezingen en andere activiteiten die werden en worden georganiseerd door onze afdeling. Onze dorpen staan bekend om hun plezierige woonklimaat, maar vooral Haren heeft een vrij hoog leeftijdgemiddelde en dat wordt zichtbaar aan het ledenaantal: we startten 2019 met 175 leden en op 1 januari 2020 waren het er 165. Hoewel wij altijd kunnen rekenen op 40/50 personen bij onze lezingen, hopen we altijd dat nog veel meer leden (en niet-leden) komen.

Het bestuur vergadert om de zes weken. In een plezierige sfeer komt veel tot stand, b.v. in 2019 een tuinenreis (1 dag) naar Bingerden, 2 bloemschikcursussen, een demonstratie kerststukken maken, een speciale workshop voor het maken van kerststukjes en de bollenmand kon weer worden gevuld. De Tuinfietsrondjes werden enthousiast bezocht en onze, inmiddels landelijk befaamde Open Tuinen Estafette, was weer een groot succes.

De organisatie voor 2020 is inmiddels al in volle gang. Een van onze bestuursleden had privé een bijzonder succesvol tuinjaar. Het programma Binnenste/Buiten had een prachtige opname gemaakt die uiteraard al is uitgezonden. Wellicht naar aanleiding hiervan kwamen de medewerkers van de Woonspecial van het Dagblad van het Noorden om een paginagrote reportage te maken.

Ter promotie heeft het bestuur, soms met versterking van een paar leden, op diverse markten gestaan. Onze webmaster leverde prima werk, zowel voor de website, Nieuwsflits als de Nieuwsbrief. Kortom in veel opzichten floreert onze afdeling. Een punt baart ons zorgen, de bestuurssamenstelling. Na vele jaren heeft de penningmeester besloten te stoppen en kan een bestuurslid mogelijk voor langere tijd niet actief zijn.

We moeten dus actief op zoek naar vervanging en hopen dat u als lezer en lid contact opneemt met het bestuur om ons te versterken. U zult ervaren dat dit veel voldoening geeft.

Toos Flentge, secretaris Groei & Bloei afd. Haren/Eelde