Haren-Eelde

Sociaal Jaarverslag 2020 Groei&Bloei afdeling Haren Eelde

Het jaar van het corona virus. Het woord “corona” komt van de vorm van het virus. Het lijkt namelijk net of het virus een kroontjespatroon heeft. Ergens zouden we dat jaar ook “kroonjaar” kunnen noemen, maar in veel opzichten zal het jaar 2020 als “rampjaar” in de boeken komen te staan. Helaas lijkt deze situatie ook nog in 2021 voorlopig niet te veranderen.

Voor ons, tuinliefhebbers, waren er gelukkig ook lichtpuntjes. Er werd veel getuinierd en de resultaten zijn zichtbaar. Complimenten hiervoor! Tijdens de eerste corona golf was het weer prachtig en waren de luchten intens blauw met maar slechts heel af en toe een witte rooksliert van een vliegtuig of van de industrie. Een groot deel van onze geplande activiteiten moest worden afgelast vanaf maart 2020. De lezingen van Piet Boersma op 21 januari met de 3D dia’s van Engelse tuinen en de lezing van Wiecher Huisman over bijzondere planten geschikt voor onze tuinen op 20 februari werden goed bezocht en ontvangen.

De Open Tuinen Estafette van 30 mei – 23 aug. 2020 kon op diverse afdelingen toch doorgang vinden met inachtneming van de corona maatregelen. Hartelijk dank hiervoor aan onze deelnemers en enthousiaste bezoekers. In september was de laatste lezing in Haren. Het was wel een aangepaste lezing. Er mochten maar 30 bezoekers komen en daarom heeft het bestuur de oorspronkelijk geplande lezing “Bijzondere planten door het jaar heen” op 22 sept. uitgesteld. Hiervoor in de plaats heeft Ernst Flentge een lezing gehouden over de Engelse tuinen in Yorkshire.

Het bestuur slaagt er steeds goed in de activiteiten te organiseren en bij te stellen, maar heeft dringend versterking/vervanging nodig. Bärbel Rijsten moest i.v.m. gezondheid haar bestuurstaken stoppen. Onze penningmeester Gretia Wehmhof trad af in februari 2020 tijdens de jaarvergadering. Helaas hebben we nog geen vervanging voor haar kunnen krijgen. We zijn Gretia zeer erkentelijk dat ze de taken van de penningmeester is blijven vervullen, maar deze situatie kan uiteraard niet zo blijven. Het bestuur vergadert eens in de zes weken. De sfeer is uiterst plezierig en iedereen komt haar afspraken na. Nieuwe bestuursleden komen daarmee in een gespreid bedje!

De contacten met het hoofdkantoor in Zoetermeer en het Rayon (Groningen) zijn bijzonder plezierig. Tot slot zijn de contacten met u, onze leden, zeer plezierig. Het bestuur staat altijd open voor opmerkingen en suggesties. Het ledenaantal van 165 blijft goed constant. Onze speciale dank gaat uit naar Sophie Kramer en haar team voor het uitstekend organiseren van de Open Tuinen Estafette Groningen en naar Janny Douwes voor de prachtige lay out van onze Nieuwsbrieven. Ook gaat onze dank naar Matty Niemeijer voor het prima organiseren van de bloemschikcursussen. Ook deze zijn gedeeltelijk ten prooi gevallen aan de corona. Helaas hebben we definitief afscheid moeten nemen van mevr. De Jong, en mevr. Wakker. Beiden werden zeer gewaardeerd en zijn heel lang lid geweest. Al met al veel negatieve aspecten in het jaar 2020, maar met als troost mooie tuinen en een uitnodigende natuur.

Toos Flentge, secretaris.