Activiteiten & Actueel

Algemene ledenvergadering op 21 februari 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering afd. Haren/Eelde

te houden op woensdag 21 februari 2018 in het Loughoes, Kosterijweg 2 in Eelde.

Aanvang: 19.30 uur.  

1. Opening door de voorzitter.  

2. Verslag van de vergadering van 9 februari 2017.  

3. Mededelingen en ingekomen stukken.  

4. Sociaal Jaarverslag (zie website).  

5. Financieel Jaarverslag. (Tijdens de vergadering ter inzage)  

6. Verslag kascommissie (mevr. S. de Jonge en mevr. Y. Wieringa)  

7. Benoeming kascommissie.  

8. Bestuurssamenstelling.     

  • Mevr. Adèle Dummer treedt af.
  • Mevr. Gretia Wehmhof blijft alleen voor de financiën bestuurslid.
  • Mevr. Matty Niemeijer wordt voorgesteld te benoemen tot nieuw alg. bestuurslid.  

9. Activiteiten van de afdeling.

10. Hetgeen verder ter tafel komt.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Na deze vergadering vindt de Opens internal link in new window lezing plaats over Clematissen verzorgd door de heer Otto Goeman. 

meer

 

 

 

17
Nov
herfstbladeren
16
Nov
Een hele Tours - Blik op de Tuin 876