Haren-Eelde

Agenda Algemene Ledenvergadering op donderdag 29 februari 2024

Agenda Algemene Ledenvergadering Groei & Bloei afd. Haren/Eelde te houden op donderdag 29 februari 2024.

Aanvang: 19.30 uur. Locatie: 't Loughoes, Kosterijweg 2, 9761 GE Eelde.

 

1. Opening door de voorzitter

2. Verslag Alg. Ledenvergadering d.d. 16 februari 2023

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Sociaal jaarverslag 2023

5. Financieel verslag 2023

    (Deze ligt tijdens de vergadering ter inzage in de zaal.)

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuwe kascommissie

8. Samenstelling bestuur

9. Open Tuinen Estafette

10. Rayon

11. Activiteiten van de afdeling

12. Rondvraag

13. Sluiting