Haren-Eelde

Sociaal jaarverslag Groei & Bloei afd. Haren/Eelde 2023

2023 is een bijzonder jaar geweest. Onze tuinen en wijzelf, hadden te maken met in de zomer grote droogte en vanaf het najaar met heel veel regen. Dit laatste was niet zozeer een probleem voor onze regenjassen, laarzen en paraplu’s, want zij kunnen probleemloos veel overuren aan, maar onze borders, gazons, tuinpaden  hadden veel meer moeite met het water. Ook onze rivierenoevers, kanalen en dijken hadden het zwaar te verduren. De (aardappel)boeren hadden grote moeite hun gewassen te oogsten. Het jaar voor onze afdeling verliep grotendeels heel wat rustiger. Gedurende het laatste kwartaal kregen twee bestuursleden te maken met zware tijden. De echtgenoot van Marion Krom kwam te overlijden en Sophie Kramer brak haar enkel. Ten tijde van het schrijven van dit sociaal jaarverslag, is Sophie nog herstellende. Door het uitvallen van Sophie en het niet beschikbaar zijn van vervanging, moest ons bestuur helaas besluiten de avond van het kerstdecoratie maken, gepland op 13 december, afgelasten.

De eerste lezing van 2023 bracht ons naar de tuinkruiden. Hoe ze te kweken en te gebruiken. Aansluitend op de algemene ledenvergadering, startte de lezing over Domies Toen, een inmiddels oude tuin, maar echt het bezoeken waard. De volgende lezing bracht ons naar Wales. Ook hier bekeken we een paar beroemde tuinen, o.a. The National Botanic Garden of Wales en maakten we een virtuele wandeling door de Brecaon Beacons National Park. Bij de laatste lezing van het eerste deel van 2023, stonden we stil bij het belang van de insecten, niet alleen voor mooie tuinen, maar ook voor de voedselvoorziening. In september kregen we advies over het ontwerpen van tuinen, niet alleen voor onze eigen tuinen, maar ook voor speciale tuinen, zoals Beatrixoord. De lezingencyclus werd afgesloten met de lezing waarin de Salvia centraal stond. “Salvare” staat voor genezen, een mooi onderwerp voor de afsluiting van de lezingen.

Maar er werd natuurlijk nog veel meer georganiseerd. De 2 bloemschikcursussen in voor- en najaar met als docent Arjan Oosting, werden door onze bloemschikcoördinatoren prima georganiseerd.  De deelnemers waren altijd bijzonder enthousiast en sommigen doen al vaak mee. Er waren aparte cursussen voor de beginners en de  gevorderden. Mogelijk dat in de toekomst deze twee groepen in gezamenlijke cursussen les gaan krijgen. E.e.a. hangt natuurlijk af van het aantal deelnemers. De Open Tuinen Estafette werd perfect georganiseerd door het Rayon (overkoepelend) bestuur van de provincie Groningen en onze coördinatoren van de OTE. De gids zag er bijzonder aantrekkelijk uit en de tuinen werden goed bezocht.

In november werd door een aantal deelnemers de bollenmanden weer gevuld en was het daarna weldra tijd voor de demonstratie kerstarrangementen, verzorgd door Thijs Harmens uit Zwolle. De aanwezigen waren zeer enthousiast en ook Thijs, was bijzonder tevreden over de reacties van de aanwezigen. Ook voor de organisatie van dit evenement, dank aan de bloemschikcoördinatoren. Een puntje van kritiek was wel dat de lootjes aan de prijzige kant waren. Het bestuur heeft hier nota van genomen! Dit was het laatste programma van 2023, want zoals we al aan het begin vermeldden, de avond van de kerstdecoraties maken, kon niet doorgaan.

De samenstelling van het bestuur bleef bijna gelijk. Tijdens de jaarvergadering konden wij Marion Krom toevoegen aan ons bestuur. De voorzittershamer is in prima handen bij Janneke Kruijer. Toch is het voorzitter zijn van een afdeling best een zware, maar dankbare, klus. We zijn erg blij dat Marion Krom inmiddels bereid is gevonden vice-voorzitter te willen worden. Last, but not least, moet het bestuur alle informatie aan de leden doorgeven d.m.v. de Nieuwsbrief en de Nieuwsflitsen. Hiervoor is Janny Douwes onbetaalbaar gebleken. Altijd ziet de Nieuwsbrief er fantastisch uit.

Helaas moeten we vaststellen dat het aantal leden landelijk gezien terugloopt en dat geldt ook voor onze afdeling. Trouwe leden vallen soms weg doordat ze geen tuin meer hebben en helaas zijn ook een paar leden overleden. Tijdens de Open Tuinen Estafette proberen we actief nieuwe leden te werven. Zo staat onze afdeling hiervoor ook op de jaarlijkse Kunst- en Cultuurmarkt altijd met een mooie kraam. Tevens worden dan hele mooie, zelfgemaakte bloemstukken verkocht. De verkoop verloopt altijd prima. De voorbereidingen worden altijd verricht door een paar bestuursleden en leden bij Janneke thuis. Elk jaar is onze afdeling ook present bij de jaarlijkse Plantjesbeurs van Hortus Haren. Ook hier wordt aan ledenwerving gedaan, worden  bloemstukjes verkocht en ook een kleine verrassing voor de kinderen aangeboden.

Er is veel te doen in kranten, t.v. over de economie, hoge energielasten, hogere kosten voor het levensonderhoud en de inflatie lijkt maar niet te stoppen. Dan is het begrijpelijk dat mensen voorzichtig zijn met het aangaan van lidmaatschappen, zoals van Groei & Bloei. Gelukkig is ons bestuur positief ingesteld en is er zich van bewust dat wij aantrekkelijke programma’s moeten organiseren. Waarschijnlijk worden in 2024 iets meer excursies georganiseerd en iets minder lezingen. Sprekers vragen zo langzamerhand zoveel geld, dat het voor ons onbetaalbaar wordt.

Bij de lezingen in ‘t Witte Kerkje zorgen we zelf voor de koffie, licht, stoelen, etc., in het Loughoes wordt dit prima verzorgd door Marian en Peter Dijk.

U merkt dat het bestuur hard moet werken om alles te organiseren. Gelukkig zijn de bestuursleden goed op elkaar ingesteld en kunnen we altijd op elkaar vertrouwen als iemand iets moet organiseren. Onze penningmeester is een goed bewaarder van onze schatkist. We gaan er samen een fijn tuinjaar maken van 2024.

Toos Flentge, secretaris.